Llistat persones ADMESES Activitats Aquàtiques 21-22

A l'hora de consultar els llistat tingueu en compte que hi ha 2 FULLES en cada curset. la primera és la de les integrants del curset femenines i la segona dels integrants del curset masculins

A la hora de consultar los listado tened en cuenta que hay 2 HOJAS en cada cursillo. la primera es la de las integrantes del cursillo femeninas y la segunda de los integrantes del cursillo masculinos

BEBÉS

BABYS

INICIACIÓ AQUÀTICA

ESCOLA DE NATACIÓ

ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES  
         
 BE-LX-11.15  BA-S-16.00  IA-LX-17.30  EN-A-LX-16.00  EN-S-9.00
 BE-MJ-12.00  BA-S-17.30  IA-LX-18.15  EN-A-MJ-16.00  EN-S-9.45
BE-S-16.45    IA-MJ-17.30  EN-A-S-9.00  EN-S-10.30
 BE-S-18.15    IA-MJ-18.15  EN-A-S-10.30  EN-S-11.15
     IA-S-9.00  EN-A-V-16.00  EN-S-12.00
     IA-S-9.45    
     IA-S-10.30  EN-LX-16.00  EN-V-16.00
     IA-S-11.15  EN-LX-17.30  EN-V-16.45
     IA-S-12.00  EN-LX-18.15  EN-V-17.30
     IA-V-16.00  EN-MJ-17.30  EN-V-18.15
     IA-V-16.45  EN-MJ-18.15  
     IA-V-17.30    
     IA-V-18.15    

 

GENT GRAN

SALUT

APRENETATGE

PERFECCIONAMENT

TERAPÈUTICA

ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES  ADMESOS/ES
         
 GG-LX-10.00  SA-LX-09.15  NA-AP-LX-8.15  NA-PE-LX-14.30   TEA-MJ-09.15
     NA-AP-LX-19.00  NA-PE-LX-20.30   TEA-MJ-20.30
         

 

AQUAFITNESS

AQUAEROBIC

 ADMESOS/ES ADMESOS/ES
   
AF-MJ-19.00  QE-LX-09.15
AF-MJ-19.45  QE-LX-15.15