Llistat persones en ESPERA Activitats Aquàtiques 21-22

A l'hora de consultar els llistat tingueu en compte que hi ha 2 FULLES en cada curset. la primera és la de les integrants del curset femenines i la segona dels integrants del curset masculins

A la hora de consultar los listado tened en cuenta que hay 2 HOJAS en cada cursillo. la primera es la de las integrantes del cursillo femeninas y la segunda de los integrantes del cursillo masculinos

BABÉS

BABYS

INICIACIÓ AQUÀTICA

ESCOLA DE NATACIÓ

ESPERA ESPERA ESPERA ESPERA  
         
BE-S-18.15   BA-LX-12.00   IA-LX-16.00   EN-LX-16.45  
    BA-MJ-11.15   IA-LX-16.45   EN-LX-17.30  
    BA-S-16.00   IA-LX-17.30   EN-MJ-16.45  
    BA-S-17.30   IA-MJ-16.00   EN-V-17.30  
    BA-V-12.00   IA-MJ-16.45   EN-V-18.15  
      IA-MJ-17.30    
      IA-MJ-18.15    
      IA-S-09.45    
      IA-S-10.30    
      IA-S-11.15    
      IA-S-12.00    
      IA-V-17.30    
      IA-V-18.15    

 

GENT GRAN

APRENETATGE

PERFECCIONAMENT

SALUT

AQUAEROBIC

ESPERA ESPERA ESPERA  ESPERA ESPERA
             
GG-MJ-10  NA-AP-LX-19.45  NA-AP-S-13.30  NA-PE-LX-21.15     SA-LX-9.15  QE-LX-09.15
   NA-AP-MJ-8.15  NA-AP-S-13.30  NA-PE-MJ-21.15     SA-MJ-9.15  QE-LX-15.15
   NA-AP-MJ-19.00  NA-AP-V-8.15  NA-PE-V-14.30      
   NA-AP-MJ-19.45  NA-AP-V-19.00  NA-PE-V-20.30      
   NA-AP-S-12.45  NA-AP-V-19.45  NA-PE-V-21.15