Llistat persones ADMESES Activitats Dirigides Sec 21-22

A l'hora de consultar els llistat tingueu en compte que hi ha 2 FULLES en cada curset. la primera és la de les integrants del curset femenines i la segona dels integrants del curset masculins

A la hora de consultar los listado tened en cuenta que hay 2 HOJAS en cada cursillo. la primera es la de las integrantes del cursillo femeninas y la segunda de los integrantes del cursillo masculinos

MANTENIMIENT

GIMNÀSTICA OR

PILATES

IOGA

ZUMBA

ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES ADMESOS/ES
         
MA-A-LX-15.15 MA-OR-LX-15.15  PIL-LX-9.30 YOG-LX-10.30 ZUM-MJ-09.30
     PIL-LX-15.30 YOG-LX-18.30  
     PIL-LX-19.30 YOG-MJ-18.30  
     PIL-LX-20.30    
     PIL-MJ-15.30    
     PIL-MJ-17.30    
     PIL-MJ-19.30    
     PIL-TER-LX-17.30    
     PIL-TER-MJ-10.30    
     PIL-TER-MJ-16.30