SANCIONS EDICIÓ 2018

TORNEIG SOLIDARI FUTBOL 7 BORRIANA
Jornada 1 A   Jornada 1 B
  Jornada 2 A    Jornada 2 B
  Jornada 3 A    Jornada 3 B
  Jornada 4 A    Jornada 4 B
  Jornada 5 A    Jornada 5 B
  Jornada 6 A     Jornada 6 B
Jornada 7 A    Jornada 7 B